Wat kan EduAnalytics voor u betekenen?

EduAnalytics verzamelt, analyseert en presenteert uw eigen onderwijsdata op één dashboard en biedt specifieke informatie voor vier typen gebruikers, afgestemd op hun rol en behoefte. Met de onderstaande knoppen kunt u inzoomen op die rollen.
 
Bent u nieuwsgierig wat EduAnalytics voor u en uw organisatie kan betekenen, bekijk dan de demo of neem direct contact op met john@2at.nl.Wilt u het studiesucces verhogen?

EduAnalytics stimuleert uw studenten
Studiesucces begint bij de student. EduAnalytics helpt de student bij de aanpak en de planning van zijn studie. Op slechts één dashboard vindt de student alle informatie die hij nodig heeft: zijn cijfers, studievoortgang en ‘betrokkenheid’. Uit overzichtelijke grafieken kan de student eenvoudig aflezen op welke punten hij zijn studie-aanpak kan aanpassen. EduAnalytics laat hem meteen het effect van zijn aanpassingen zien. Dit stimuleert de student bij zijn studie en bevordert zijn prestaties. Minder studie-uitval is het gevolg.
 
 

Het sudentendashboard:


 • cijfers, punten, prestaties en (digitale) activiteiten per vak, op één dashboard!
 • het aantal nog te behalen studiepunten
 • voortgang per vak, blok en jaar
 • ‘betrokkenheid’ bij een vak ten opzichte van het studentengemiddelde (gemeten naar het gebruik van digitale leermiddelen)
 

Wilt u uw studenten effectiever begeleiden?

Met EduAnalytics vindt u eenvoudig studenten met een hoger uitvalrisico
Een studieloopbaanbegeleider (SLB’er) heeft inzicht nodig in de prestaties en de studievoortgang van zijn groep studenten. EduAnalytics toont hem alle relevante informatie snel en overzichtelijk op één dashboard. Dankzij duidelijke grafieken kan de SLB’er zijn studenten gericht aandacht geven, afspraken met hen maken en acties plannen. EduAnalytics brengt het effect van deze acties meteen in beeld.
 

Tijdwinst

EduAnalytics kan informatie koppelen aan de digitale agenda en e-mail van de SLB’er. Bij veranderingen in prestaties of de ‘betrokkenheid’ van een student, die op een hoger uitvalrisico kunnen duiden, ontvangt de SLB’er hierover een signalering per e-mail. Hij kan dan eenvoudig en snel een afspraak met de student inplannen. Dit scheelt veel tijd en vergroot de effectiviteit van de SLB’er.


 

Het SLB-dashboard:


 • prestaties van een student per vak
 • behaalde en nog te behalen studiepunten per student
 • ‘betrokkenheid’ van de student ten opzichte van zijn medestudenten (gemeten naar het gebruik van digitale leermiddelen)

Wilt u de effectiviteit van uw les verhogen?

EduAnalytics toont de prestaties van uw groep studenten
Een docent wil weten hoe zijn vak binnen de opleiding presteert en wat de effectiviteit van zijn lessen is. Dit helpt hem bij het aanbieden van lessen en lesmateriaal. EduAnalytics geeft de docent inzicht in de prestaties en het digitale gedrag van zijn groep studenten. Een speciaal ontwikkeld vakdashboard toont de docent alle relevante informatie.
 
 

Het vakdashboard:


 • cijfers en studiepunten van studenten
 • prestaties van het vak ten opzichte van andere vakken
 • gebruik van leerstof uit de elektronische leeromgeving (ELO)
 • de ‘betrokkenheid’ van studenten (afgeleid uit het digitale gedrag) in relatie tot studieresultaten
 • de effectiviteit van lessen en opdrachten
 • trends in het vak en slagingspercentages
 • vakonderdelen die aanpassingen behoeven
 

Wilt u andere onderwijsvormen invoeren?

EduAnalytics laat de effecten van de invoering zien
Onderwijsprestaties, daar gaat het in onderwijsland om. Niet voor niets wil minister Bussemaker onder de noemer ‘De waarde(n) van weten’ de kwaliteit van het hoger onderwijs verbeteren. EduAnalytics sluit hierop aan en maakt uw onderwijsprestaties eenvoudig inzichtelijk.
 

Alle stuurinformatie op één dashboard

Bent u bezig met nieuwe onderwijsvormen zoals Blended learning of Open en online onderwijs? EduAnalytics laat u de effecten van de invoering zien. Op één overzichtelijk dashboard biedt EduAnalytics u belangrijke stuurinformatie over het studiesucces per cohort of opleiding, studie-uitval, trends in resultaten en het gebruik van digitale leermiddelen zoals een ELO of DLWO. Ook brengt EduAnalytics de correlatie tussen opleidingselementen in beeld (cijfers, studiepunten, voortgang, uitval en absentie van de student in relatie tot zijn onlineactiviteiten).


 

Het managementdashboard:


 • studiesucces en studie-uitval
 • effecten van nieuwe onderwijsvormen
 • resultaten van maatregelen en aanpassingen
 • trends in resultaten
 • ELO- of DLWO-gebruik
 • de correlatie tussen opleidingselementen